pöytäkirja 15.8.2009

pöytäkirja 1(3)

15.8.2009

SAMPPALAN SUKUSEURAN VUOSIKOKOUS 2009

Paikka: Välisaari Harjunpääntie 851

Aika: 5.8.2009 klo 13:05-13:25

Läsnä olivat: Unto Samppala, Maija Ilonen, Esko Ilonen, Kalevi Alkula, Esa Samppala, Arto Viitala, Martti

Leppälä, Kirsti Leppälä, Veikko Talvitie, Sirkka Viitala, Anna Leppälä, Julia Pelkonen, Seppo

Samppala ja Marja Samppala

KÄSITELLYT ASIAT

1§ Kokouksen avaus

klo 13.05.

Sukuseuran puheenjohtaja Seppo Samppala avasi kokouksen

2§ Järjestäytyminen

Kokouksen toimihenkilöiden valinta

2.1 Päätösehdotus

- puheenjohtaja

- sihteeri

- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

- kaksi ääntenlaskijaa

- puheenjohtajaksi valittiin Seppo Samppala.

- sihteeriksi valittiin Marja Samppala.

- pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Maija

Ilonen ja Julia Pelkonen.

Valitaan kokoukselle

3§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.1 Esittely

Yhdistyksen sääntöjen 10§:n mukaan kokoukset tulee kutsua koolle vähintään 7vuorokautta ennen kokousta postitetulla kirjeellä tai yhdistyksen

kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä. Kokouskutsu oli toukokuussa

ilmestyneessä Samppalat -lehdessä, sivulla 11 ja ilmoitus oli Jalasjärven

Kunnallissanomissa torstaina 13.8.2009.

3.2 Päätösehdotus

Kutsu on ollut sääntöjen 10§.n mukainen. Koska muita päätösvaltaisuuden ehtoja ei ole, kokous todettaneen laillisesti kokoon kutsutuksi ja

päätösvaltaiseksi.

3.3 Päätös

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Osanottajien toteaminen

4.1 Esittely

Paikalla on 14 yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä.

4.2 Päätösehdotus

Yhdistyksen sääntöjen 9§:n mukaisesti myönnettäneen kokouksessa läsnäoleville jäsenille puhe- ja äänioikeus.

Myönnettäneen muille paikalla oleville läsnäolo-oikeus.

pöytäkirja 2(3)

15.8.2009

 

4.3 Päätös

Puhe- ja äänioikeus myönnetty.

5§ Esityslistan hyväksyminen

5.1 Esittely

muut esille tulevat asiat.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, sekä Esityslistassa on esitetty käsiteltäväksi kaikki sääntöjen 11§:n toisessa momentissa mainitut, vuosikokouksen esityslistassa mainitut asiat.

5.2 Päätösehdotus

 

Hyväksyttäneen kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5.3 Päätös

Hyväksytty.

6§ Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.1 Esittely

Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.2 Päätösehdotus

Hyväksytään tilinpäätös ja vuosikertomus

6.3 Päätös

Hyväksytty.

7§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

ja muille tilivelvollisille.

7.1 Esittely

Sääntöjen 8§ mukaan yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

7.2 Päätösehdotus

Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7.3 Päätös

Päätetty.

8§ Vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle

kalenterivuodelle kullekin jäsenryhmälle

8.1 Esittely

varsinaisilta jäseniltä, nuorisojäseniltä ja kannattavilta jäseniltä. Esitellään tulo- ja menoarvio.

Sääntöjen 5§:n mukaan vuosikokous päättää jäsenmaksujen suuruudesta

8.2 Päätösehdotus

Ehdotetaan, että vuoden 2010 jäsenmaksu ovat seuraavat: Varsinainen jäsen 12,00 euroa, nuorisojäsen ( alle 18 vuotias) ei jäsenmaksua, kannatusjäsen 50,00 euroa. Tulo- ja

menoarvio toteutetaan rahastonhoitajan ehdotuksen mukaan. Jäsenmaksusta vapautetaan kaikki

75 vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt.

Perhejäsenmaksu:

2 perheenjäsentä 15 euroa

3 perheenjäsentä 20 euroa,

pöytäkirja 3(3)

15.8.2009

4 tai useampi perheenjäsen 25 euroa/ vuosi

Perhejäsenmaksu tarkoittaa samassa taloudessa eläviä perheenjäseniä. Perhemaksun maksaneet

saavat vain yhden lehden/talous.

8.3 Päätös

Hyväksytty.

9§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja

9.1 Esittely

Sääntöjen 11§:n mukaan vuosikokous valitsee kaksi (2) tilintarkastajaa ja yhden

varatilintarkastajan.

9.2 Päätösehdotus

Ehdotetaan, että vuoden 2009 tilintarkastajiksi valitaan Mika Väkeväinen ja Timo Koivula ja varatilintarkastajaksi Arto Viitala.

9.3 Päätös

Päätetty esityksen mukaisesti.

10§ Muut esille tulevat asiat

10.1 Esittely

Onko jäsenillä keskusteluaiheita?

10.2 Päätös

Ei muita asioita.

11§ Kokouksen päättäminen

11.1

Pöytäkirjan vakuudeksi

__________________________ ___________________________

Seppo Samppala Marja Samppala

puheenjohtaja sihteeri

__________________________ ___________________________

Julia Pelkonen Maija Ilonen

pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.25.