Itämaan tietäjien arvoitus

Matteuksen evankeliumin kertomus itämaan tietäjistä on kauttaaltaan yhteensopiva silloisten historiallisten, poliittisten ja yhteiskunnallisten olojen kanssa, eikä ole miltään osin epäuskottava. Näin todettiin TV1:n dokumenttiohjelmassa 'Itämaan tietäjien arvoitus'. Samaa aihetta käsittelee tähtitieteilijä Risto Heikkilän teos Joulun tähti

Dokumentissa esiintyneiden tutkijoiden mukaan tietäjät olivat Babyloniasta lähteneitä zarathustra-uskonnon astrologipappeja eli maageja. Heillä oli muinaisessa Persiassa suuri vaikutusvalta ja he toimivat mm. kuninkaan neuvonantajina. Zarathustralaisuudessa oli joitakin yhteisiä piirteitä juutalaisuuden kanssa. He uskoivat mm. tulevaan messiaaseen. Tutkijoiden mukaan tämä selittyi sillä, että nämä kansat olivat eläneet pitkiä aikoja yhdessä juutalaisten Babylonian-pakkosiirtolaisuuden aikana. Pakkosiirtolaisuuden jälkeenkin osa juutalaisista jäi Babyloniaan ja sen lähialueille, jättäen niihin vaikutteita uskonnostaan.

Balyloniasta löydetyssä ns. Sipparin tähtikalenterissa oli merkitty kaikkien eläinradan tähtien liikkeet ja kohtaamiset vuoden 7 eaa kohdalla. Laskelmien mukaan tuona vuonna tapahtui Jupiterin ja Saturnuksen kohtaaminen peräti kolme kertaa, kun se normaalisti tapahtuu joka 794:s vuosi ja silloinkin vain kerran. Aiemmin juuri tätä tapahtumaa on pidetty mahdollisena merkkinä, joka olisi saanut tietäjät liikkeelle. Tämä päättely on perustunut siihen käsitykseen, että Kalojen tähtimerkki olisi se, joka babylonialaisessa astrologiassa liitettiin Israeliin ja aikojen lopun messiaanisiin tapahtumiin. Tästä johtuen nykytähtitieteilijät ovat laskelmissaan etsineet tuon ajan tähtitaivaalta sellaisia erikoisia tapahtumia, jotka olisivat sattuneet Kalojen kuviossa. Joidenkin uusien löytöjen perusteella näyttää kuitenkin siltä, että Juudan tunnuksena olikin Oinaan tähtimerkki.

Joka tapauksessa maagit olivat tietoisia messias-ennustuksesta, ja tutkivat tähtiä nähdäkseen ennusmerkkejä sen toteutumisesta. Sitten taivaalla sattui harvinainen ilmiö: Kuu peitti Jumalaa edustavan Jupiter-planeetan Juudaa edustavan Oinaan tähtimerkissä. Maagit uskoivat tämän nyt merkitsevän odotetun messiaan syntymistä. He päättivät lähteä matkalle (ilmeisesti jonkun karavaanin mukana) Betlehemiin, jossa messias ennustusten mukaan syntyisi. Tutkijoiden mukaan Kuun ja Jupiterin kohtaaminen sattui huhtikuussa vuonna 6 eaa. He kiinnittivät myös huomiota siihen, että Matteus ei kerro Jeesuksen olleen seimessä vaan huoneessa tietäjien saapuessa, ja saattoi tuolloin olla jo ehkä kahden vuoden ikäinen. Jeesuksen syntymä ajoittuisi siten vuosien 6 - 4 eaa välille. Tutkijat painottivat myös sitä, että kukaan ei tiedä Jeesuksen tarkkaa syntymäaikaa, ja että joulukuun 25. päivä valittiin kirkon toimesta korvaamaan roomalaisten tuona päivänä viettämää saturnalia-juhlaa.

Matteuksen antama kuva Herodeksesta sopii täysin siihen, mitä hänestä tiedetään. Hän oli tunnettu julmuudestaan ja vainoharhaisuudestaan - tapatti mm. omia veljiään - joten kertomus Betlehemin lastenmurhasta ei ole lainkaan epäuskottava. Betlehem oli tuolloin pieni paikkakunta, jossa tutkijoiden mukaan syntyi vuosittain vain muutamia lapsia. Lisäksi Juudea oli keskenään kahistelevien valtakuntien välissä, joten ihmiset olivat alituisesti varuillaan ja valmiita lähtemään kotiseudultaan, mikä selittää Joosefin, Marian ja Jeesus-lapsen pakomatkan Egyptiin. Sen sijaan tietäjiin myöhemmin liitetyt nimet (Caspar, Melchior ja Balthasar) ja kuninkaalliset arvot ovat dokumentin mukaan legendaa.   (TV1, 21.12.03)

Joulun tähden arvoitus ratkeamassa?

Kirkkoherra ja tähtitieteen harrastaja, TL Risto Heikkilä on liki 30 vuotta tutkinut Betlehemin tähden arvoitusta. Kirjassaan Joulun tähti (VSOY) hän antaa varsin loogisia vastauksia aiheeseen. Koska Raamatun mukaan Jeesus syntyi Herodeksen aikana, Jeesuksen syntymävuoden ajoituksessa tärkeä ajankohta on Herodeksen kuolinvuosi, joka 1600-luvulta lähtien on ajoitettu vuoteen 4 eKr.
- Se on ollut fakta, joka on omittu sellaisenaan, koska siihen löytyy tiettyjä perusteita. Vasta viime aikoina mm. nykyaikaisten tietokoneiden ansiosta on huomattu, että nuo lähinnä juutalaisen historioitsijan Josefuksen ajatuksiin pohjautuvat perusteet eivät ehkä kestä kriittistä tarkastelua.

Koska Herodes kuoli?

Vuosi 4 eKr tuntuu Heikkilän mukaan epätodennäköiseltä mm. siksi, että Rooman vuosikirjat kertovat rauhanjumala Januksen temppelin ovien olleen suljettuina vuodesta 7 eKr vuoteen 2 eKr, koska missään Rooman kolkassa ei tuona aikana sodittu. Toisaalta tiedetään ns. Varuksen sodan alkaneen vain kaksi kuukautta Herodeksen kuoleman jälkeen. Tämä sota alkoi erään Kreikasta v. 1969 löytyneen piirtokirjoituksen mukaan v. 1 eKr. Vuosi 4 eKr oli Heikkilän mukaan katastrofaalinen vuosi. Silloin Rooman viholliset, partialaiset, alkoivat liikehtiä idässä. Herodes teki kostoiskun Arabiaan tuhotakseen ne beduiiniryhmät, jotka sieltä olivat tehneet hyökkäyksiä hänen alueelleen. Keisari Augustus sai asiasta kuitenkin väärää tietoa, josta kimpaantuneena alensi Herodeksen tavalliseksi kansalaiseksi. Tietyllä tavalla Herodes kuitenkin säilytti asemansa, mutta joutui ottamaan poikansa kanssahallitsijoikseen. Hän oli siis Jeesuksen syntyessä vielä vallassa vaikkakin poikiensa kautta.

Kuuliaisuusvala keisarille.

Heikkilä muistuttaa, että 500-luvulle asti kirkkoisät poikkeuksetta ajoittivat jeesuksen syntymän joko vuoteen 3 tai 2 eKr. Jos siis Herodes kuoli vasta alkuvuodesta 1 eKr, niin silloin Jeesuksen syntymä olisi ollut v. 3 tai 2 eKr. Heikkilän mielestä vuosi 3 eKr alkusyksystä olisi todennäköisempi. Sen puolesta puhuu ns. kuuliaisuudenvala, jonka Rooman kansalaiset joutuivat antamaan Augustuksen saatua arvonimen Pater patriae (Kansakunnan isä). Joidenkin Armeniasta ja nyky-Turkista löytyneiden dokumenttien mukaan tuon tapahtuman ajankohta oli juuri v. 3 eKr. Tämä tapahtuma oli Heikkilän mukaan se Raamatun mainitsema 'verollepano', jonka vuoksi Joosef ja Maria joutuivat matkustamaan Beetlehemiin.

Itämaan tietäjät.

Kristityt ovat jo varhaiskeskiajalta lähtien viettäneet loppiaista itämään tietäjien juhlana. Tietäjät eivät kuitenkaan matkustaneet Jeesus-lapsen luo näin pian hänen syntymänsä jälkeen. Jotkut kirkkoisätkin ovat kuvanneet Jeesusta pojannaperoksi tietäjien saapumisen aikaan, joten hän saattoi olla toisella vuodella, ehkä jopa 15-kuukautinen ja omilla jaloillaan seisova. Myös Herodeksen määräys, että kaikki 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat oli surmattava, viittaa siihen, että Jeesus on tuolloin ollut vähintään vuoden ikäinen.

Keitä itämaan tietäjät oikein olivat? Heikkilän mukaan on kaksi vaihtoehtoa: joko he olivat hajallaan olevia diaspora-juutalaisia Kaksoisvirtojen alueelta tai sitten persialaisia, jota myös oli hajallaan Kaksoisvirtojen alueella. Tuolla alueella tähtien tutkiminen oli huomattavasti vahvemmin esillä kuin Persian puolella. Uskonnoltaan tietäjät ilmeisesti olivat kuitenkin persialaisia.

Kiertotähti Jupiter tiennäyttäjänä?

Tähti-ilmiötä on tavallisesti selitetty Jupiterin ja Saturnuksen kohtaamisella kolmeen eri kertaan Kalojen tähtikuviossa. Tämä olisi kuitenkin tapahtunut jo 7 tai 6 eKr. Jos jotain tähti-ilmiötä haetaan, silloin etsimättä tulee vastaan Jupiterin käyttäytyminen vuosien 3 ja 2 eKr välisenä talvena 10 kk aikana. Tuolloin Jupiter ensin nousi aamutähtenä yhdessä Venuksen kanssa. Sen jälkeen se ohitti talven aikana Leijonan tähtikuvion kirkkaimman tähden, Reguluksen, tehden silmukan sen yläpuolelle. Kesäkuussa 2 eKr. Jupiter kohtasi Venuksen ja peittyi sen taakse. Elokuussa Jupiter erosi muista planeetoista ja siirtyi aamutaivaalla tähtien joukossa kohti länttä. Vihdoin se oli tarkalleen Beetlehemin yläpuolella. 25 joulukuuta v. 2 eKr. Jupiterin liike taivaalla pysähtyi muihin tähtiin nähden, ja se pysyi paikallaan kuuden päivän ajan.
  Jupiter siis kohtasi kymmenen kuukauden aikan kahdesti Venuksen ja ohitti kolme kertaa Reguluksen, kulki taivaalla kohti länttä ja näytti suuntaa tietäjille sekä pysähtyi Beetlehemin ylle. Tähti oli lisäksi odotettu. Se merkitsi tähtientutkijoille uuden, lopunaikaisen hallitsijakuninkaan syntymää. (Pohjalainen, 8.1.2001 )

 
Takaisin Arkeologia-sivulle
 
03.05.06